Dịch vụ Hiện tại 17/02 16/02 15/02 14/02 13/02
ns1.azdigi.com Up Up Up Up Up Up
ns2.azdigi.com Up Up Up Up Up Up
ns3.azdigi.com Up Up Up Up Up Up
ns4.azdigi.com Up Up Up Up Up Up
KVM Node 1 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 2 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 3 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 4 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 5 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 6 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 7 Up Up Up Up Up Up
KVM Node 8 Up Up Up Up Up Up
Trang chủ Up Up Up Up Up Up
Trang khách hàng Up Up Up Up Up Up
FPT DC Network [Vietnam] Up Up Up Up Up Up
Viettel DC Network [Vietnam] Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 1 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 2 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 3 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 4 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 5 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 6 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 7 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 8 Up Up Up Up Up Up
OpenVZ Node 9 Up Up Up Up Up Up
h2 Up Up Up Up Up Up
h3 Up Up Up Up Up Up
h4 Up Up Up Up Up Up
h5 Up Up Up Up Up Up
h6 Up Up Up Up Up Up
h7 Up Up Up Up Up Up
b1 Up Up Up Up Up Up

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật