b1

Máy chủ hosting ssd doanh nghiệp số 1 - FPT HCMC Datacenter [Vietnam]

Thời gian Trạng thái Lời nhắn
1 year, 6 months ago Up Server đã hoạt động lại ổn định. Sự cố đã được khắc phục hoàn tất.
1 year, 6 months ago Info Server đã hoạt động lại, đang tiếp tục theo dõi.
1 year, 6 months ago Down Máy chủ gặp sự cố truy cập vào website chậm. Kỹ thuật đang tiến hành xử lý.

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật