h2

Máy chủ số 2 dịch vụ Hosting SSD Tiêu Chuẩn - FPT HCMC Datacenter

Up

Chưa có vấn đề gì xảy ra, máy chủ này đang hoạt động bình thường.

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật