KVM Node 6

Node 6 trong cụm máy chủ KVM VPS - Viettel Binh Duong Datacenter [Vietnam]

Thời gian Trạng thái Lời nhắn
1 year, 6 months ago Up Đi vào hoạt động.
1 year, 6 months ago Info Bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 16/07/2017.

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật