OpenVZ Node 8

Node 8 trong cụm máy chủ OpenVZ VPS - FPT HCMC Datacenter [Vietnam]

Thời gian Trạng thái Lời nhắn
1 year, 7 months ago Information Bảo trì lúc 01h00p đến 02h00p ngày 02/06/2017 để vá lỗi.

Mô tả trạng thái

 • Down

  Dịch vụ đang trong trạng thái Không sẵn sàng

 • Warning

  Đang sửa lỗi

 • Up

  Dịch vụ đang sẵn sàng

 • Info

  Thông tin cập nhật